Polityka Klimatyczna Unii Europejskiej to droga energia i wysokie ceny.

Najwięksi krajowi wytwórcy energii: Tauron Wytwarzanie, Enea Wytwarzanie, Enea Połaniec, PGE GiEK, Energa Elektrownie Ostrołęka SA, oraz PGNiG Termika zainicjowały kampanię edukacyjno-informacyjną dotyczącą kosztów produkcji energii elektrycznej.
Kampania ma na celu poinformowanie społeczeństwa, jaka jest struktura kosztów produkcji prądu w Polsce oraz jaki wpływ na podwyżki cen energii ma polityka klimatyczna Unii Europejskiej.

Polityka klimatyczna UE przyczyną wzrostu cen energii.

Polska energetyka zmienia się, ale transformacja energetyczna to proces. Dzisiaj nadal ok. 70 proc. energii elektrycznej wytwarzanej w Polsce pochodzi z konwencjonalnych elektrowni węglowych, które ze względu na Unijną Politykę Klimatyczną kupują uprawnienia do emisji CO2. W ciągu ostatniego roku cena uprawnień do emisji CO2 drastycznie wzrosła. W konsekwencji 60 procent kosztu wytworzenia energii elektrycznej w Polsce to koszty opłaty klimatycznej.

Unijna Polityka Klimatyczna jest podstawową przyczyną podwyżek cen prądu. Jeszcze w 2016 roku cena uprawnień wynosiła ok. 6 euro za tonę. Obecnie sięga niemal 90 euro za tonę co oznacza, że w ciągu 5 lat wzrosła 15-krotnie.

Modelowe średnie roczne ceny hurtowe energii elektrycznej oraz koszty wytworzenia tej energii w elektrowniach i elektrociepłowniach spalających węgiel w Polsce.

W latach 2020-2021 roku notowania cen uprawnień do emisji CO2 zanotowały bezprecedensowy wzrost o 50 euro (+300 proc.), co przełożyło się na ponad dwukrotny wzrost kosztów wytwarzania energii, a w konsekwencji na ceny energii elektrycznej. Uprawnienia do emisji CO 2 stają się coraz istotniejszym składnikiem ceny energii elektrycznej w całej Europie. Elektrownie emitujące dwutlenek węgla są zobowiązane do umorzenia w każdym roku uprawnień odpowiadających sumie ich rocznych emisji. Do 2018 roku udział kosztów CO 2 w produkcji energii elektrycznej wynosił niespełna 20 proc. W 2022 roku będzie on już jednak stanowił ponad 60 proc. kosztów produkcji i stanie się głównym czynnikiem cenotwórczym w konwencjonalnych jednostkach wytwórczych.

Tak szybki wzrost cen uprawnień doprowadził do wzrostu cen energii elektrycznej, ale nawet to nie pokryło w pełni kosztów jej wytworzenia. W związku z tym rentowność produkcji energii elektrycznej w elektrowniach i elektrociepłowniach konwencjonalnych znacznie się zmniejszyła. Wzrost cen dotyczy całej Unii Europejskiej, dodatkowo zbiegł się z kilkoma istotnymi czynnikami, takimi jak ograniczenie podaży z elektrowni jądrowych, czy też ograniczanie dostępności gazu ziemnego. W efekcie, również gospodarki nieoparte o paliwa węglowe dotknął drastyczny wzrost cen energii.

Działania osłonowe rządu

Obniżka akcyzy i vat

Wobec rosnących cen energii w grudniu 2021 r. prezes URE zdecydował o podwyżkach taryf dla gospodarstw domowych średnio o 24 proc. Przeciętne gospodarstwo zapłaci za prąd o 21 zł miesięcznie więcej. W I kwartale 2022 r. obniżona została jednak akcyza oraz stawka podatku VAT na energię elektryczną, co spowoduje wzrost przeciętnego rachunku zaledwie o 6 zł miesięcznie.

Dodatek osłonowy

Rządowa tarcza antyinflacyjna to nie tylko obniżka akcyzy i VAT-u, ale także rekompensaty podwyżek dla najbardziej potrzebujących. W zależności od dochodu na osobę, wielkości gospodarstwa domowego oraz sposobu ogrzewania w 2022 r. można otrzymać dodatek osłonowy w wysokości nawet 1 437,50 zł.